» Actueel

Wat is dit?

Zeg eens Aaaa…

In de Week van Zorg en Welzijn, van 10 tot 15 maart, organiseerde het Vlietland Ziekenhuis haar jaarlijkse open dagen op de locaties Schiedam, Hoogvliet en Maassluis.

Woensdag was het de beurt aan Hoogvliet en Maassluis, en zaterdag had de hoofdlocatie in Schiedam de deuren open gezet voor belangstellenden. En die belangstellenden waren er in grote getale.

Tijdens de Open Dag waren er rondleidingen, demonstraties, en men kon zelf tests doen of persoonlijk uitleg krijgen over de zorgverlening. Een aantal onderzoeks- en operatiekamers waren speciaal opengesteld voor publiek. En ook dit jaar was er weer een speciaal Kinderplein met allerlei leuke activiteiten!


   _______________________________________________________


Brandersgat Schiedam

Burgemeester Lamers heeft door een oude traditie in ere te herstellen de controle over de stad uit handen gegeven. Zaterdag 22 februari reikte Lamers op het stadhuis de stadssleutel uit aan de nieuwe machthebbers prins Cornelis I en zijn prinses Bianca van de Rietzeilers. Met de overname veranderde de naam van de stad in ´Brandersgat`.


Rond het voor carnaval magische getal 11.11 uur nam prins Cornelis I de macht over met de ontvangst van de stadssleutel Hiermee is Lamers de komende weken burgemeester af en mocht deze zijn ambtsketting inleveren.

Regerende carnavalsvereniging
Het is een oude traditie met carnaval dat de plaatselijke carnavalsvereniging tijdelijk de macht overnemen en de stad gaan regeren. In Schiedam zijn de Rietzeilers al 43 jaar de regerende carnavalsvereniging. Boven de rivieren leeft carnaval minder als daaronder, maar Lamers wil daar verandering in brengen door te beginnen de traditie van de overhandiging van de sleutel in ere te herstellen.
Onderdeurtje
Een bijbehorende traditie is de uitreiking van het ‘onderdeurtje’. Dit is een kleine versie van de stadssleutel die word overhandigd aan de jeugd prins of prinses. In Schiedam is het dit jaar jeugdprinses Sabine die de twijfelachtige eer kreeg het onderdeurtje te mogen ontvangen.
Regime
De komende tijd gaan de Rietzeilers bij een aantal zorgcentra op bezoek om de bewoners daar mee te nemen in het feestgedruis van carnaval. Op 4 maart vervalt de houdbaarheidsdatum van het regime en word de macht weer overgedragen aan het stadsbestuur.
  _______________________________________________________


Een eigen huis….

Eind 2008 vertrokken de laatste patienten uit het oude Vlietland ziekenhuis naar de nieuwe locatie in Bijdorp. Schiedam nam afscheid van een bekend en roemrucht gebouw, want wie heeft er niet eens een bezoekje gebracht aan dit ziekenhuis?

Plannen met het grote stuk land dat vrijkwam na de sloop waren er genoeg, maar voor het tot een definitief plan kwam waren er vele obstakels te overwinnen. Uiteindelijk werd er een ontwerp gerealiseerd waar alle partijen mee konden leven, “Oranjeburgh”. Dit plan biedt mensen de kans om een eigen huis te bouwen in een unieke omgeving. Een bijzondere uitdaging welke om ondernemende durfals vraagt, maar deze blijken er genoeg te zijn.

Doorzettingsvermogen
De verkoop van de vele kavels blijken zeer aantrekkelijk te zijn voor zelfbouwers en vliegen als warme broodjes over de toonbank. Het plan bied dan ook unieke mogelijkheden, je eigen huis (laten) bouwen, zonder dat er een projectontwikkelaar aan te pas komt. Dit vraagt doorzettingsvermogen, maar de gemeente Schiedam helpt de zelfbouwers graag op weg met advies en begeleiding.


Lancering virtueel Oranjeburgh
Nu de eerste woningen hun voltooiing naderen, worden de contouren van Oranjeburgh duidelijk. Vanaf 25 januari werd dat nog duidelijker toen wethouder Arie Wijten de virtuele maquette, waarop alle (nog te bouwen) woningen al te bekijken zijn. De virtuele maquette laat met een 'helicopterview' de actuele ontwikkelingen en mogelijkheden van deze bouwlocatie zien. Niet alleen de al gerealiseerde woningen zijn te zien, maar ook de toekomstige woningen en het openbaar gebied zijn erin verwerkt. De eerste vier woningen zijn inmiddels opgeleverd; tien andere volgen nog dit jaar.
Start verkoop CPO-appartementen
Vanwege de grote belangstelling voor de vrije kavels en de herenhuizen in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO), start nu ook de verkoopcampagne van de CPO-appartementen. Het gaat om een kavel waarop circa een achttal toekomstige eigenaren een kleinschalig appartementengebouw laat ontwerpen en bouwen. Dat is bijzonder; de mogelijkheden om midden in de stad een eigen huis te bouwen zijn beperkt, het op maat laten bouwen van een appartement is al helemaal zeldzaam.


Zorgappartementen
Het Zusterhuis, dat in de jaren dertig van de vorige eeuw is gebouwd en onderdeel was van het oorspronkelijke ziekenhuiscomplex aan de Burgemeester Knappertlaan, blijft behouden. In het markante gebouw komen ca 24 appartementen met kleinschalige intensievere zorg voor ouderen. De Argos Zorggroep zal in nauwe samenwerking met een particuliere zorgverlener zorg op maat leveren aan de toekomstige bewoners.
[ terug... ]Omhoog


Social Media

  •     

        

Archieven

  • Reportages
    Publicaties

Fotografie Bart Bos

Partners

Agenda voor Schiedam


Copyright 2002-2018