» Nieuws vanaf het Stadserf

Wat is dit?

Wijkuitvoeringsprogramma Nieuwland 2014 vastgesteld

Burgemeester en wethouders van Schiedam hebben het Wijkuitvoerings- programma (WUP) Nieuwland 2014 vastgesteld. Het WUP geeft concreet aan welke projecten uit het Wijkactieprogramma 2012 – 2017 in 2014 worden uitgevoerd in Nieuwland.


De acties die voor 2014 op het programma staan zijn veelal succesvolle acties die in 2013 liepen en die worden voortgezet. De afgelopen jaren is veel in Nieuwland geďnvesteerd. De veiligheidsindex is licht gestegen van 5,9 naar 6,0.

Het Wijkondersteuningsteam in Nieuwland gaat in 2014 door. Het team is succesvol. De waardevolle onderdelen van de aanpak Samen Buurten worden ondergebracht bij het Wijkondersteuningsteam of een andere gesubsidieerde organisatie. Het project Samen Buurten is succesvol, veel multi-probleemgevallen zijn in behandeling bij een hulpverleningsorganisatie en er is spin-off in de vorm van onder andere de wandelgroep. De voorlichtingsactiviteiten op het gebied van gezondheid worden voortgezet.

Er is een begin gemaakt met het project ‘Nolenslaan duurzame winkelstraat’. Voor een aantal winkels wordt gekeken welke maatregelen concreet kunnen worden uitgevoerd. De winkelstraatmanager heeft de samenwerking tussen de winkeliers versterkt en nieuwe perspectieven geboden.

De aanpak van de Antilliaanse mannen wordt voortgezet. Met de mannen, SWS Welzijn en EPAH wordt bekeken hoe dit het beste kan gebeuren. De wijkschouwen en buurtpreventie worden gecontinueerd. Dit zorgt ervoor dat het onderhoud op peil blijft en de overlast afneemt. In 2014 wordt een integrale aanpak op woninginbraken opgezet in een deel van Nieuwland.

De laatste 27 eengezinswoningen van het woningbouwproject ‘Het Kwartet’ worden rond juni 2014 opgeleverd. De geplande woningbouw ‘Over het Water’ is in 2013 succesvol aanbesteed. Twee ontwikkelaars zullen naar verwachting in 2014 starten met de bouw van 78 eengezinswoningen. De uitvoering van de renovatie van het complex Hoogbouw Nolenslaan is uitgesteld vanwege de investeringsstop bij Woonplus.

De gemeente is blij met de vele vrijwilligers die actief zijn bij o.a. het Speeleiland, ‘t Puttertje, de wandelgroep, de Buurtkanjers en eetbare balkons en zal ook in 2014 doorgaan met het stimuleren en faciliteren hiervan. De tijdelijke invulling van het Wibautplein is in 2013 van start gestaan. Bewoners kunnen de komende jaren allerlei activiteiten organiseren. Met de beheergroep van bewoners is een basisvoorziening gerealiseerd die de activiteiten mogelijk maakt.

Het nieuwe Wijkuitvoeringsprogramma 2014 moet ertoe leiden dat de positieve ontwikkelingen dit jaar worden voortgezet. Tegelijkertijd is er veel aandacht voor die zaken die op dit moment nog niet op orde zijn. Het WUP is samen met Stichting Woonplus opgesteld. Bewoners, ondernemers, partners en professionals van diverse instellingen zijn daarbij betrokken.


[ terug... ]Omhoog


Social Media

  •     

        

Archieven

  • Reportages
    Publicaties

Fotografie Bart Bos

Partners

Agenda voor Schiedam


Copyright 2002-2018