» Wijk West

Wat is dit?

Deze pagina is nog in ontwikkeling


Wijk Schiedam-West Schiedam-West is een wijk, dat begrensd wordt door de Westfrankelandsedijk, de Willem de Zwijgerlaan, de Schoolstraat, de Nieuwe Haven en de Vlaardingerdijk. De wat meer excentrisch gelegen buurt begrensd door Burgemeester van Haarenlaan, Vlaardingerdijk en Begraafplaats Beukenhof valt eveneens onder Schiedam-West.

De wijk telt per 1 januari 2004 ongeveer 11.000 inwoners en bevat circa 5000 woningen. Op het gebied van woningbouw en ruimtelijke structuur zijn er grote verschillen tussen het zuidelijke en noordelijke deel van de wijk, waarbij de Burgemeester Knappertlaan de scheidingslijn vormt. In het zuidelijk deel bevinden zich meer grotere en vrijstaande woningen en het bevat meer brede en boomrijke straten. Verder zorgen Het Volkspark en het Julianapark in het zuidelijk deel ook voor een beter gewaardeerde woonomgeving. Ten noorden van de Burgemeester Knappertlaan bevinden zich meer kleinere eengezinswoningen en boven- en benedenwoningen.

Smalle straten met nauwelijks of zonder trottoirs (bij woonerven ) worden afgewisseld met straten met brede straten. Uitgezonderd het park aan de Vlaardingerdijk aan de rand van de wijk, biedt dit noordelijk deel van de wijk weinig goede kwalitatieve buitenruimten.

Belangrijkste buurtproblemen:

Buurtbewoners ervaren anno 2004 zwerfvuil en hondenpoep als het meest urgente buurtprobleem. Op de tweede plaats worden gebrek aan ruimte en de parkeerproblematiek genoemd. Verkeersproblematiek staat als derde probleem genoteerd. Deze onderwerpen worden aangepakt in de uitvoering van het Wijkplan West.

[ terug... ]Omhoog


Social Media

  •     

        

Archieven

  • Reportages
    Publicaties

Fotografie Bart Bos

Partners

Agenda voor Schiedam


Copyright 2002-2018