» Wijk Groenoord

Wat is dit?

Groenoord ondergaat metamorfose
De wijk Groenoord is gebouwd in het midden van de jaren zestig, telt ongeveer 5000 woningen en ligt in het noordelijk stadsdeel van Schiedam. Een deel van de bestaande woningen in Groenoord voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Daarnaast is ook de vraag naar portiek- en galerijwoningen zonder lift, woningtypen die veel in Groenoord voorkomen, sterk afgenomen. Hierdoor is de aantrekkelijkheid van de wijk ten opzichte van andere woongebieden verslechterd, verandert de samenstelling van de bevolking en neemt ook het aantal bewoners af. Een ontwikkeling die zonder maatregelen ook de komende jaren zal doorzetten. Deze ontwikkeling heeft mede tot gevolg dat mensen minder plezierig wonen in Groenoord: minder sociale contacten, meer overlast.

GroenoordWijkontwikkelingsvisie
Om hierin verandering te brengen hebben woningcorporatie Woonplus en gemeente -in overleg met bewoners en andere betrokken partijen- de Wijkontwikkelingsvisie Groenoord 1999-2015 opgesteld. Deze geeft aan hoe de wijk zich de komende jaren zal moeten ontwikkelen en welke ingrepen op korte en lange termijn moeten worden uitgevoerd. Want Groenoord moet een aantrekkelijke en leefbare wijk blijven voor een brede doelgroep. Nu en in de toekomst. Een wijk waar mensen graag wonen, werken en plezierig met elkaar omgaan.

Mix van maatregelen
In samenspraak met onder andere het bewonersplatform - de Klankbordgroep - is een op elkaar afgestemde mix van maatregelen samengesteld. Deze hebben betrekking op:

· de woningen (sloop, nieuwbouw, aanpassing voor ouderen, ingrijpende verbeteringen en verkoop)
· de woonomgeving (groen, heldere verkeerstructuur, speelvoorzieningen, parkeren)
· de voorzieningen (winkelcentrum in Groenoord-Zuid, stimuleren van milieuvriendelijke bedrijvigheid)
· de leefbaarheid (instellen van wijkserviceteam en wijkservicepunt, aanpassen woonruimteverdeling)

Een wijk met toekomst
Groenoord biedt in de nabije toekomst een gevarieerd aanbod van woningen: eengezinswoningen en gestapelde woningen en koop- en huurwoningen in verschillende prijsklassen. In een aantal flatblokken zullen de zittende huurders de gelegenheid krijgen hun woning te kopen en worden de leeggekomen woningen aan andere belangstellenden te koop aangeboden. Dit alles zal ertoe leiden dat bewoners van Groenoord, die toe zijn aan een volgende stap in hun wooncarrière deze stap ook in de hun vertrouwde wijk kunnen maken.

Niet alleen de woningen, maar ook de woonomgeving,  zal (ingrijpend) veranderen. Door de komende tien jaar veel in Groenoord te investeren, krijgt de wijk een betere toekomst.

Meer informatie over de nieuwbouw van woningen in Groenoord, ga naar www.wogroenoord.nl

voor informatie kunt u terecht bij:

de Wijkprocesmanager:

 Petra de Lange

Petra de Lange
Petra is werkzaam bij de Gemeente Schiedam vanaf 2003.
U kunt haar op de volgende manieren bereiken:
E-mail: p.d.lange@schiedam.nl
tel. 010-2465876 maandag t/m donderdag tijdens kantooruren: 09.00-17.00 uur
[ terug... ]Omhoog


Social Media

  •     

        

Archieven

  • Reportages
    Publicaties

Fotografie Bart Bos

Partners

Agenda voor Schiedam


Copyright 2002-2018