» Wijk Oost

Wat is dit?

Schiedam Oost is vooral gebouwd in de jaren '20 en '30 van de vorige eeuw. In de jaren '50/'60 is de wijk afgebouwd.

De wijk bestaat voor ongeveer vijftig procent uit koopwoningen. Ongeveer de helft van de huurwoningen is eigendom van woningcorporatie Woonplus. De andere helft is het eigendom van particuliere verhuurders. Er wonen 10.875 bewoners in 5.403 woningen

Gemeentegrens
De wijk Schiedam Oost en de Rotterdamse buurt Oud Mathenesse (onderdeel van de deelgemeente Delfshaven) zijn nauw met elkaar verbonden. Slechts ťťn straat scheidt beide stadsdelen, de buren wonen in een andere stad. Schiedam en Rotterdam werken veel samen in dit gebied.Wijkprocesmanager
Ursula Rutten is de wijkprocesmanager van Oost. De wijkprocesmanager heeft nauw contact met bewonersorganisaties, Woonplus, de opbouwwerkers, de wijkwerker, jongerenwerkers en de buurtagenten. Ook is de wijkprocesmanager aanspreekpunt voor alle bewoners van Oost. De signalen die zij in de wijk opvangt, wat er allemaal speelt, bespreekt zij met de gemeente. En andersom.

Bewonersvereniging
Bewonersvereniging Schiedam Oost (BVSO) behartigt de belangen van bewoners van de wijk. Zij zet zich in voor een schone, leefbare en veilige wijk die goed wordt onderhouden en organiseert allerlei activiteiten die deze doelen versterken. De BVSO is gevestigd in wijkcentrum Oost en heeft dagelijks spreekuur van 14.00 tot 16.00 uur (behalve op vrijdag).
BVSO
Boerhaavelaan 79
3112 LD Schiedam
Tel.: 010- 245 01 69
www.bvsoschiedam.nlWaar kunt u in uw wijk terecht met vragen? Waar kunt u elkaar ontmoeten? Hier vindt u informatie over de professionals die werkzaam zijn in uw wijk en de ontmoetingscentra.

Wijktoezichthouder
De gemeente vindt een schone, hele en veilige buitenruimte belangrijk. Wordt de vuilnis opgehaald? Zien de bomen en struiken er goed uit? Werkt de straatverlichting naar behoren? Wijktoezichthouder Leon Verzijden controleert of alle partijen de gemaakte afspraken nakomen
.
Klachten over de buitenruimte kunt u in eerste instantie melden bij IRADO via info@irado.nl of 010-262 10 00. Mocht er geen gehoor worden gegeven aan uw melding, dan kunt u dat doorgeven aan Leon Verzijden via 14010 of contact@schiedam.nl  


Buurtagenten
De buurtagent van Oost zijn John Oehlers en Patrick van den Berg. U kunt bij hen terecht met vragen over openbare orde en veiligheid. Voor niet-spoedeisende hulp kunt u de politie bereiken via 0900-8844. In geval van nood kunt u bellen naar 112.

Wijkopbouwwerk
Rony Haque (SWS) en Paula van Oeveren (buurtprojecten) zijn wijkopbouwwerkers in Oost. Heeft u een idee voor uw straat, zoals opfleuren en straatactiviteiten. Dan kunt u bij hen terecht met nieuwe ideeŽn en/of voor de ondersteuning bij de uitvoering daarvan.

Paula van Oeveren
Telefoon: 06-276520
Email: p.vanoeveren@buurtprojecten.nl  
 


Wijkwerker
De wijkwerker van Oost is Marcella Jansen. Zij brengt initiatieven, bewoners en instanties bij elkaar. Bewoners kunnen dan ook altijd bij haar terecht met ideeŽn en plannen. U kunt haar mailen via mjansen@swswelzijn.nl  

Buurtbemiddeling
Cocon verzorgt gratis buurtbemiddeling in Schiedam, waarbij getrainde vrijwilligers bemiddelen bij burenconflicten. U kunt hier ook terecht als u zelf bemiddelaar wilt worden.
Albert van Raalteplein 15B
Telefoon: 010-470 00 30
E-mail: info@buurtbemiddeling-schiedam.nl  


Buurtpreventie
Sinds voorjaar 2011 is het buurtpreventieteam actief in een aantal straten. Het team bestaat uit actieve bewoners. Zij lopen regelmatig een rondje door de straten. Zij zijn zichtbaar en herkenbaar en zo zorgen zij er samen met gemeente, corporatie en politie voor dat inbrekers en vandalen minder makkelijk hun slag kunnen slaan. De buurtgroep inventariseert welke problemen er spelen en geeft dit door. Doel is om de buurt gezelliger en veiliger te maken. U kunt zelf ook een melding doen via buurtpreventie@schiedam.nl  

Bron; Gemeente Schiedam
Foto's; Cees Kroone


Pompgebouw

Inleiding POMPSTATION, gebouwd in 1922 in opdracht van het gemeentelijk waterleidingbedrijf naar ontwerp van de Rotterdamse architect A. Otten in een sobere, aan de Amsterdamse School verwante, bouwstijl. Het pompstation is gebouwd tegen het noordelijke talud van de Rotterdamsedijk ter hoogte van het Boerhaaveplein, in de zichtlijn van de Boerhaavelaan. Tot de bouw van het pompstation had de gemeente Schiedam een eigen waterleidingbedrijf, dat door uitbreiding van de Rotterdamse haven moest verdwijnen. Het nieuwe station zorgde voor verdeling en druk op het stedelijk waterleidingnet, dat vanaf dat moment van water werd voorzien door het Rotterdamse waterleidingbedrijf.


Het waterleidingnet werd door middel van vijf elektrische pompen in combinatie met hoge windketels onder druk gezet. Een gasmotor, geleverd door de firma Deutz uit Keulen, kon in geval van stroomuitval de elektrische motoren aandrijven.


Deze machine is de laatste in zijn soort in Nederland. NB: Aan de noordgevel van het gebouw, in de zichtlijn van de Boerhaavelaan, bevond zich oorspronkelijk een fontein. Vanuit de noordgevel werd water in een lager gelegen bassin gespuwd, waarmee het niveauverschil tussen pompstation en lagergelegen Boerhaaveplein werd benut. Door dit decoratieve element werd de aanblik van het gesloten en utilitaire gebouw verfraaid en kreeg het meer betekenis in het stadsbeeld. Het pompstation is nog in gebruik, maar is voorzien van een kleine, moderne elektromotor. Omschrijving Het pompstation heeft een symmetrische opbouw, opgetrokken vanuit een rechthoekige plattegrond van 29 meter breed en 13 meter diep, aan de noordzijde voorzien van een kleine, rechthoekige uitbouw. Vanuit deze grondvorm is een souterrain (half in het talud gelegen) en ŕŕn hoge begane grond verdieping opgetrokken. De constructie bestaat uit een betonnen fundament op een houten paalfundering met hierop bakstenen buitenmuren. De drukvereffeningsvaten en de gasmotor hebben een eigen betonnen fundering, die in het souterrain zichtbaar zijn. In de uitbouw bevindt zich de oorspronkelijke regelkamer. De gevels zijn rondom opgetrokken uit rode baksteen in een staand verband met enigszins risalerende hoeken en langs de bovenzijde een doorlopende rollaag. De hoeken worden afgesloten door kunststenen randen en zijn, evenals de lange gevels, voorzien van kunststenen waterlijsten. In de korte gevels aan oost- en westzijde forse, dubbele openslaande paneeldeuren met robuust smeedijzeren scharnieren, omlijst door terracotta reliŔftegels met bladmotieven en hierin aan de bovenzijde het bouwjaar 1922 onderbroken door de benaming "POMPSTATION". Boven de deuren een klein, stalen raam met kunststenen dorpel. In de zuidgevel bevindt zich een reeks van tien, in staal uitgevoerde, vensters met roedenverdeling, afgesloten door een strekkenlaag. De noordgevel heeft ter weerszijden van de uitbouw vier en in de uitbouw drie vensters, identiek vormgegeven als in de zuidgevel. Het interieur van het pompstation is tot borstweringshoogte betegeld met grijze en zeegroene tegels, waarmee ook de vloer is belegd. De hoge ruimte wordt afgesloten door zes geknikte vakwerkliggers. Hierboven het dakbeschot, bestaande uit blankgelakte houten panelen. Boven de vensters in de lange gevels is het muurwerk verbreed en voorzien van rails waarop een rolkraan is geplaatst. Langs de zuidgevel is een reeks plaatstalen drukvereffeningsvaten geplaatst, waarvan er vier (de oudste) zijn geklonken. In het midden op de vloer een reeks elektromotoren en aan de westzijde de gasmotor. Langs de noordgevel twee symmetrische trappen naar een hoger gelegen bordes. De balustrades zijn gepleisterd en hebben een kubistische vormgeving met reliŔf; de traptreden zijn met tegels belegd. Vanaf het hooggelegen bordes, met achterliggende controlekamer, kan het pompstation worden overzien. Op de balustrade zijn in brons de letters G.T.B. aangebracht. Langs west- en oostgevel bevinden zich twee stalen trapjes naar het souterrain,
Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

[ terug... ]Omhoog


Social Media

  •     

        

Archieven

  • Reportages
    Publicaties

Fotografie Bart Bos

Partners

Agenda voor Schiedam


Copyright 2002-2018