» Schiedam zuid (de Gorzen)

Wat is dit?

Zuid is een vooroorlogse wijk gelegen aan de Maas. In Schiedam Zuid wonen ongeveer 5.850 mensen in 2.995 woningen. Veel bewoners hebben een grote binding met de wijk en met elkaar.

De wijk wordt begrensd door de Buitenhaven, Voorhaven, Maasboulevard, Jachthavenlaan, Havendijk, Willem de Zwijgerlaan, Schoolstraat, Oranjestraat en Gerrit Verboonstraat. Zuid omvat naast de Gorzen ook de Plantage en een deel van het Nassaukwartier.

De Plantage
Midden in de Plantage ligt het gelijknamige stadspark, dat in 1767 is aangelegd naar een ontwerp van de stadsarchitect Van Bol'es. Om het park liggen grote, vaak monumentale panden.

Op de grens met Schiedam-West ligt het vooroorlogse Nassaukwartier, een hoogwaardige stadswijk met grote woningen. Net als de Gorzen stamt deze buurt uit het begin van de twintigste eeuw.


De Gorzen
De buurten in Schiedam-Zuid kennen elk een eigen karakter. De Gorzen is een dichtbebouwde buurt met relatief gezien veel kleine woningen. Winkelstraat de Groenelaan benadrukt het dorpskarakter van de buurt. In de Gorzen woonden begin twintigste eeuw voornamelijk arbeiders van de Schiedamse scheepswerven Wilton Feijenoord, de Nieuwe Waterweg en Gusto.

Het is nog wel eens een dicussiepunt of heel Schiedam-zuid nu ook de Gorzen mag worden genoemd, volgens de Gorzenaren mag je deze titel alleen gebruiken als je “binnen de bruggen”woont, dus zo beetje vanaf de Willemskade tot aan de Maasboulevard/ Havendijk, de buurt rondom Stadhouderslaan en een gedeelte van de Nieuwe haven is alleen Schiedam-zuid.

Het lijkt er op dat de binnen de brug bewoners gelijk hebben, in het verleden, nog voordat er woningen stonden was dit gedeelte van Schiedam-zuid een “gors” dit was een buitendijkse landaanwas die bij een hoog water onderliep, dit moest de rest van Schiedam behoeden voor hoog water vanuit de aangrenzende Nieuwe Maas. Deze naam zou later verbasterd zijn tot Gorze en Gorzen, de eerste huizen rondom de winkelstraat de groene Laan zijn eind 1800 gebouwd.


De Gorzen was vroeger een echte arbeiderswijk, vele bewoners werkten bij de grote bedrijven rondom de wijk, zoals het vergane Wilton Feyenoord en Gusto, befaamde bedrijven uit het verleden. In de wijk was een grote samenhorigheid in het verleden, de bewoners van de kleine arbeiderswoningen waren niet rijk en dat zorgde voor gelijkheid, bovendien kende de meeste mensen elkaar van het werk en van de straat, want de bewoners leefden veel op straat, zodra het weer het toeliet namen mensen plaats op de ijzeren vuilnisbakken voor de deur voor een praatje met de buren, het was ook lang een traditie dat de kinderen na hun trouwen ook een huisje namen in de wijk, buitenstaanders kwamen ook heel lang moeilijk aan een woning in de Gorzen.

In de loop de jaren is de wijk wel een heel stuk veranderd, oude woningen zijn vervangen door nieuwbouw en bewoners vertrokken ook uit de wijk of overleden, waardoor de buitenstaanders een kans kregen om in de wijk te komen wonen.Niet alle oude woningen zijn gesloopt en vervangen, dit geeft een grote afwisseling van woningen in de smalle straten, velen zijn in de loop der jaren op eigen wijze aangepast aan de moderne tijd, waardoor er in sommige straten een kleurig en dorpsgeheel te zien is, want eigenlijk is de Gorzen dat, een dorp in een stad met een eigen identiteit wat het altijd gezellig maakte om te wonen.Maar tijden veranderen, dus ook de gorzen, mensen zitten niet zo vaak nog voor hun deur en de wijk heeft net zoals andere wijken te kampen met de problemen van deze tijd, zoals jeugdoverlast en vandalisme, maar ondanks dat blijven nog steeds vele bewoners hun wijkje trouw en willen er niet over horen om te verhuizen, zij blijven de Gorzen in hun hart dragen en hopen dat de tijd van weleer weer terug zal keren, maar of dat werkelijkheid word?
Èèn van de populairste plekken in Zuid is de Maasboulevard, Schiedammers uit de gehele stad komen hier in hun vrije tijd even vertoeven en/of zomers genieten van de zon en het uitzicht op de Maas wat een drukke aanvaarroute is voor de Rotterdamse havens, sinds een paar jaar varen hier ook een aantal keren per jaar grote cruiseboten voorbij, wat soms voor een grote drukte zorgt op de Boulevard, vooral wanneer er bijzondere schepen voorbij komen zoals de Queen Mary 2 of de Queen Elizabeth.

Met hoge waterstanden staat het Hoofd regelmatig, soms zelf tot kniehoogte of hoger blank, in vroegere tijden gaf dit ook toestanden in de wijk zelf, maar dit gebeurt tegenwoordig niet meer!


Wijkprocesmanager
Marcel Kreuger is de wijkprocesmanager van Zuid.

De wijkprocesmanager heeft nauw contact met bewoners(organisaties), Woonplus, de wijkwerker, opbouwwerkers, jongerenwerkers en de buurtagenten. Ook is de wijkprocesmanager aanspreekpunt voor alle bewoners van Zuid. De signalen die hij in de wijk opvangt, wat er allemaal speelt, bespreekt hij met de gemeente. En andersom.

Wijkoverleg
Het wijkoverleg vindt zes keer per jaar plaats bij de Bewonersvereniging Schiedam Zuid (Leliestraat 10), van 19.30 tot 22.00 uur, onder voorzitterschap van de wijkprocesmanager. Tijdens dit overleg worden ontwikkelingen in de wijk besproken, informatie vanuit de gemeente gegeven en bepaald aan welke thema’s en projecten het wijkbudget wordt uitgegeven. Iedere vergadering wordt aangekondigd op de gemeentepagina in het Nieuwe Stadsblad, evenals in de digitale agenda van de gemeente Schiedam.

Bewonersverenigingen
In Schiedam Zuid zijn twee bewonersverenigingen actief:

•Bewonersvereniging Schiedam Zuid (BVSZ) behartigt de belangen van bewoners en zet zich in voor een schone, veilige en leefbare wijk. Ook organiseren zij activiteiten voor bewoners uit de wijk.
Leliestraat 10
3114 NK Schiedam
Tel.: 010 - 473 05 03
E-mail: b.v.s.z@kpnmail.nl  
•Belangen- en Bewonersvereniging De Plantage zet zich in voor het behouden en versterken van het Plantagegebied. Via de Plantagekrant informeren zij de leden vier keer per jaar over ontwikkelingen en activiteiten in de wijk.
Lange Nieuwstraat 109 B3
3111 AC Schiedam
Tel.: 010 - 273 00 97
E-mail: secretariaat@plantagebewoners.nl  
website: www.plantagebewoners.nl (opent in nieuw venster)

[ terug... ]Omhoog


Social Media

  •     

        

Archieven

  • Reportages
    Publicaties

Fotografie Bart Bos

Partners

Agenda voor Schiedam


Copyright 2002-2018