» Wijk Nieuwland

Wat is dit?

Nieuwland 

Nieuwland is als het ware aan een tweede leven bezig, qua woning sloop en nieuwbouw, de wijk was altijd kenmerkend door de flatwoningen, bestaande uit galerijflats en portiekwoningen, momenteel is men bezig met het uitvoeren van woning differentiatie, dit betekent meer variatie in woningbouw, ook laagbouw en eengezinswoningen worden nu en zijn al gebouwd. Ook worden er nu meer koopwoningen gebouwd, lange tijd waren de meeste woningen huurwoningen van de Woonplus .


Nieuwland wordt globaal begrensd door de spoorlijn Schiedam, de Schie, de Noordvest, Vlaardingerdijk en de Poldervaart. Het kenmerkende van de wijk is dat zij uit 20 buurten bestaat met een eigen identiteit: de lappendeken. Nieuwland is een uitbreidingswijk die in de jaren 50 in drie schillen rond het centrum van Schiedam is gebouwd, in een periode van nijpende woningnood. In de begin jaren werd Nieuwland ook wel “de hongerput” genoemd, dit had betrekking op de hoge huren voor die tijd.De bevolkingssamenstelling is kleurrijk qua culturele achtergrond, zo`n 60% bestaat uit allochtonen. De Turkse gemeenschap is het grootst, qua diversiteit in culturen is de wijzer iets te ver doorgeslagen naar ččn kant, dit en verwaarlozing van Woonplus en gemeente in deze wijk heeft deze de laatste jaren het predikaat “probleemwijk” opgeleverd, waar nu zoveel aandacht aan word besteed door het kabinet en met name door minister Vogelaar, in 2007 heeft zij samen met meerdere leden van het kabinet een bezoekje gebracht aan de wijk en heeft zij ingestemd met een bedrag van 40 miljoen euro om de wijk weer leefbaarder te maken. 


Het actuele bouwproject van het moment is het project “Over het water” een gevarieerde wijk met veel groen, Er komen veel verschillende typen woningen, van eengezinswoningen tot appartementen. Zowel te koop als te huur.De in totaal 500 woningen worden gebouwd tussen de Parkweg en het Beatrixpark. Op deze locatie bevonden zich diverse flatgebouwen die in 2007 zijn gesloopt, deze voldeden niet meer aan deze tijd en verpaupering was hier het laatste decennia in grote mate toegeslagen, de laatste ondernemer is in December 2007 vertrokken na een lange strijd met de gemeente.


Voorzieningen waar u gebruik van kunt maken in Nieuwland zijn:

-Openbaar vervoer: metro, tram, trein en bussen
-Winkels: de Mgr. Nolenslaan en de Parkweg hebben diverse winkels voor de dagelijkse boodschappen en met veel exotische producten.
-Scholen: er zijn diverse basisscholen en drie middelbare scholen.
-Een gezondheidscentrum, apotheek en overige zorgvoorzieningen.
Wijkcentrum (Dreesplein 2)
Op de grens van Nieuwland / Groenoord bevind zich het Vlietlandziekenhuis, recht tegenover het politieburo.
Aan de wijk grenst het grootste park van Schiedam, het Beatrixpark, waar ook een groot kinderboerderij te vinden met een voor gehandicapten toegankelijke speeltuin en er is een Heemtuin en vele visvijvers.WijkprocesmanagerDarius Spencer is de wijkprocesmanager van Nieuwland. De wijkprocesmanager heeft nauw contact met bewoners(organisaties), Woonplus, de opbouwwerkers, de wijkwerker, jongerenwerkers en de buurtagenten. Ook is de wijkprocesmanager aanspreekpunt voor alle Nieuwlanders. De signalen die hij in de wijk opvangt, wat er allemaal speelt, bespreekt hij met de gemeente. En andersom.

WijkoverlegHet wijkoverleg vindt zes keer per jaar plaats in Wijkcentrum Dreesoplein (Dr. Willem Dreesplein 1), van 20.00 tot 22.00 uur, onder voorzitterschap van de wijkprocesmanager. Tijdens dit overleg worden ontwikkelingen in de wijk besproken, informatie vanuit de gemeente gegeven en bepaald aan welke thema’s en projecten het wijkbudget wordt uitgegeven. Iedere vergadering wordt aangekondigd op de gemeentepagina in het Nieuwe Stadsblad, evenals in de digitale agenda van de gemeente Schiedam. 

BewonersverenigingWijk- en bewonersvereniging Wonen en Leven Nieuwland behartigt de belangen van de bewoners van Nieuwland en organiseert verschillende activiteiten. Zij hebben een eigen website www.wonenenlevennieuwland.nl (opent in nieuw venster)
[ terug... ]Omhoog


Social Media

  •     

        

Archieven

  • Reportages
    Publicaties

Fotografie Bart Bos

Partners

Agenda voor Schiedam


Copyright 2002-2018