» Centrum

Wat is dit?

 
Het Centrum heeft een bevolkingssamensteling die typerend is voor veel binnensteden in Nederland. De bevolking bestaat naar verhouding uit veel personen tussen de twintig en vijftig jaar. Het merendeel van de woningen zijn koopwoningen. Het Centrum huisvest zo'n 4.430 inwoners in 2.469 woningen. De binnenstad is het visitekaartje van de stad. De binnenstad is er voor alle Schiedammers én bezoekers.
Plannen voor de wijkEen belangrijk project in het winkelgebied van de Schiedamse binnenstad is 'Werk aan de Winkel'  (gestart in 2008). Met behulp van een flink aantal aantrekkelijke subsidies kunnen eigenaren en/of ondernemers gevels en winkelpuien opknappen op een wijze die recht doet aan het historische karakter van de binnenstad. Daarnaast vinden er diverse activiteiten en evenementen plaats in het centrum, waar de hele stad van kan genieten, zoals de Brandersfeesten en de weekmarkt.

Wijkprocesmanager
Hüseyin Kalyoncu is de wijkprocesmanager van het Centrum. De wijkprocesmanager heeft nauw contact met bewoners(organisaties), Woonplus, opbouwwerkers, de wijkwerker, jongerenwerkers en de buurtagenten. Ook is de wijkprocesmanager aanspreekpunt voor alle bewoners van het Centrum. De signalen die hij in de wijk opvangt, wat er allemaal speelt, bespreekt hij met de gemeente. En andersom.

WijkoverlegHet wijkoverleg vindt zes keer per jaar plaats in de Grote of Sint-Janskerk (Lange Kerkstraat, ingang tuinzijde), van 20.00 tot 22.00 uur, onder voorzitterschap van de wijkprocesmanager. Tijdens dit overleg worden ontwikkelingen in de wijk besproken, informatie vanuit de gemeente gegeven en bepaald aan welke thema’s en projecten het wijkbudget wordt uitgegeven. Iedere vergadering wordt aangekondigd op de gemeentepagina in het Nieuwe Stadsblad, evenals in de digitale agenda van de gemeente Schiedam.

Bewonersvereniging
De Bewonersvereniging Schiedam Centrum (BVSC) behartigt de belangen van alle bewoners in de binnenstad. De BVSC zet zich in voor onder andere leefbaarheid, verkeer en parkeren. Daarnaast organiseert de BVSC diverse (kinder)activiteiten. Meer informatie over de BVSC is te vinden op: www.bvsc.nl (opent in nieuw venster)

[ terug... ]Omhoog


Social Media

  •     

        

Archieven

  • Reportages
    Publicaties

Fotografie Bart Bos

Partners

Agenda voor Schiedam


Copyright 2002-2018